Dashboard bundle

Dashboard bundle är en uppsättning visualiseringskomplement som du kan använda för att förbättra navigeringen och urvalet i Qlik Sense-appen. Komplementen är valfria. Du behöver inte installera eller aktivera dem för att använda Qlik Sense.

Aktivera komplement

Du kan installera Dashboard bundle när du installerar Qlik Sense. Om du behöver justera komplementsinstallationen, se: Ändra på installation av komplementpaket.

Skapa komplement

Instrumentpanelskomplement finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande komplement ingår:

Begränsningar

När du använder visualiseringskomplement från ett komplementpaket från Qlik finns det några allmänna begränsningar jämfört med inbyggda visualiseringar, som stapeldiagram. Mer information finns i Skapa en visualisering med ett anpassat objekt.