QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Användaråtkomst

Vad du ser och vad du kan göra när du startar Qlik Sense beror på vilken användaråtkomst Qlik Sense-systemadministratören definierade åt dig när denna tilldelade licenserna till användarna. Du kan vara tilldelad en av följande:

  • Professional-åtkomst

  • Analyzer-åtkomst

Professional-åtkomst

Professional-åtkomst är avsedd för användare som behöver åtkomst till alla funktioner i en Qlik Sense-installation. En användare med Professional-åtkomst kan skapa, redigera och publicera ark eller appar och använda alla tillgängliga funktioner fullt ut, inklusiver administration av en Qlik Sense-webbplats.

Analyzer-åtkomst

Analyzer-åtkomst är avsedd för användare som använder ark och appar skapade av andra. En användare med Analyzer-åtkomst kan inte skapa, redigera eller publicera ark eller appar, men kan skapa och publicera berättelser, bokmärken och ögonblicksbilder baserade på data i appar. Användaren kan också generera On-Demand-appar, skapa bokmärken, skriva ut objekt, berättelser och ark samt exportera data från ett objekt till Excel.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?