Skapa nya berättelser

Gör följande:

  1. Klicka på Story Mode för att visa berättelserna, från appöversikten eller arkvyn.

  2. Klicka på Create new eller Skapa ny berättelse.

    En ny berättelse skapas och får namnet Min nya berättelse.

  3. Ge din berättelse en meningsfull rubrik och lägg till en beskrivning om du vill.
  4. Klicka utanför textområdet för att spara namnet och beskrivningen.

Den nya berättelsen sparas.