Arbeta med sidor

Syftet med sidor i en berättelse är att skapa en struktur för att din berättelse.

I den här delen hittar du hur du arbetar med sidor, till exempel genom att lägga till, ordna om och ta bort sidor. Du kommer att få reda på hur du lägger till en ögonblicksbild på en sida och hur du kan ordna, ändra storlek på och kopiera objekt i sidor.