Använda appar i delade utrymmen

Appar kan skapas, utvecklas och delas med medlemmar i molnhubben i ett delat utrymme.

Appar kan skapas och utvecklas på ett liknande sätt som när de skapas och delas i ett personligt utrymme. Beroende på vilka utrymmesbehörigheter och vilken licens du har kan du skapa och utveckla appar i utrymmet. Om du har Kan visa-behörighet kan du endast visa appar i utrymmet.

En detaljerad översikt över vad du kan göra med appar baserat på din behörighet och licens finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Skapa appar i ett delat utrymme

Användare kan skapa eller ladda upp appar i ett delat utrymme genom att klicka på Skapa och välja Skapa app eller Ladda upp app . Du kan inte kopiera appar till ett utrymme, men du kan flytta appar till ett utrymme.

Taggar som du lägger till i appen delas med andra medlemmar av molnhubben, men endast om de har åtkomst till appen.

Appägaren är ansvarig för att lägga till data i appen. Endast appägaren kan skapa och ändra på datakopplingar och laddningsskript i datahanteraren eller skriptredigeraren. Datakopplingar ägs av ägaren som skapade kopplingen. Endast kopplingsägare kan redigera sina kopplingar.

Du kan skapa on-demand-urvalsappar i ett delat utrymme. Mer information finns i Skapa en on-demand-urvalsapp.

Mer information om att skapa appar finns i Skapa appar i molnhubben.

Lägga till innehåll i appar i delade utrymmen

Användare med Kan redigera- eller Är admin-behörighet kan lägga till ark, berättelser och bokmärken i appar i det delade utrymmet. Ark, berättelser och bokmärken som läggs till i appen är privata. Endast den som skapat det privata innehållet kan se det i appen. När de är redo att delas gör den som skapat dem dem offentliga.

Endast appägare kan redigera data i appen, men andra medlemmar av det delade utrymmet kan skapa, redigera och ta bort:

 • Original
 • Variabler
 • Mediebiblioteksinnehåll
Observera:

Ögonblicksbilder tagna för berättelser delas inte med andra användare.

Medlemmar av delade utrymmen med behörigheterna Ägare, Kan redigera eller Är admin kan ändra på följande appegenskaper:

 • Valt tema
 • Aktivera läsriktning höger till vänster
 • Ställa in ett bokmärke som appstandard
 • Utseende på arkrubriken

Ladda appar i ett delat utrymme

Endast appägaren kan manuellt ladda appar och skapa schemalagda laddningar för appar i utrymmet. Mer information finns i Ladda appdata i molnhubben .

Flytta appar mellan utrymmen

Du kan flytta appar mellan delade utrymmen liksom mellan ett delat utrymme och ett personligt utrymme.

När du flyttar en app till ett personligt utrymme flyttas appägarens personliga utrymme.

Observera:

Appägaren ska vara medlem av utrymmet dit du flyttar en app.

Gör följande:

 1. Klicka på appen och välj Redigera.
 2. Välj det nya utrymmet från Utrymme.
 3. Klicka på Spara.

Kopiera appar i ett delat utrymme

Du kan kopiera appar i ett delat utrymme.

Observera:

Om en app använder Section Access för data kan du inte kopiera den appen.

Gör följande:

 • Klicka på appen och välj Kopiera

Exportera appar från utrymmen

Du kan exportera en app från ett utrymme som en .qvf-fil. Exporterade appar innehåller inga privata ark i appen. Mer information om att exportera appar finns i Exportera appar från molnhubben.

Observera:

Om en app använder Section Access för data kan du inte exportera den appen.

Gör följande:

 • Klicka på appen och välj Exportera med data eller Exportera utan data.

Dela appar från delade utrymmen

Du kan lägga till medlemmar i ett utrymme och ge dem Kan visa-behörighet så att de kan visa apparna i utrymmet. Du kan inte dela individuella appar från ett utrymme. Om du inte vill dela ett utrymme med någon som kan visa det kan du flytta appen till ett utrymme du har skapat för användare som kan visa appen. Du kan också flytta appen till ditt personliga utrymme och dela det med specifika molnhubbsmedlemmar.

Mer information om att lägga till medlemmar i delade utrymmen finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Mer information om att dela appar finns i Dela appar i molnhubben.