Variabelöversikt

En variabel i Qlik Sense är en behållare som lagrar ett statiskt värde eller en beräkning, till exempel ett numeriskt eller ett alfanumeriskt värde. När du använder variabeln i appen kan alla förändringar som görs för variabeln tillämpas överallt där variabeln används. Du kan definiera variabler med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren. Du ställer in värdet för en variabel med Let eller Set uttalanden i dataladdningsskriptet.

Mer information finns i Använda variabler i uttryck och Arbeta med variabler i Skriptredigeraren.

Du öppnar översikten med variabler genom att klicka på Variables i redigeringsfältet när du redigerar ett ark.

Variabelöversikten räknar upp alla variabler som du kan använda i uttryck. Uttryck används för att göra beräkningar baserat på data i appen. När den används ersätts variabeln med dess värde. Variabler är skiftlägeskänsliga.

Observera: Variabler definieras med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren.
Variabelöversikten med variabeln "Min variabel" vald.

Variables overview

A: Ny variabel

Använd Skapa ny för att skapa en ny variabel.

Mer information finns här Skapa en variabel.

B: Mer information

Klicka på namnet på en variabel så visas information, samt knapparna för att ta bort och redigera.

C: Ta bort

Använd Delete för att ta bort variabeln. Enbart möjligt för variabler som inte har definierats i skriptet.

Mer information finns i Ta bort en variabel.

D: Redigera

Använd Edit för att redigera variabeln. Enbart möjligt för variabler som inte har definierats i skriptet.

E: Definition

Definition av den markerade variabeln. Valbart.

F: Beskrivning

Beskrivning av den markerade variabeln. Valbart.

G: Taggar

Taggar som har tillämpats på den markerade variabeln. Valbart.

H: Indikationer

Script anger att variabeln har definierats i skriptet.

Mer information finns i Arbeta med variabler i Skriptredigeraren.

I: Stäng

Stäng variabelöversikten.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?