Gå bakåt och framåt i urval

När du gör urval sparas dessa som objekt på urvalsraden ovanför arket.

Urvalsrad med alternativen att gå bakåt och framåt i valhistoriken och rensa alla urval.

Selections bar with three selections, one is locked.

Till vänster på urvalsraden finns det tre alternativ: ett alternativ för att gå bakåt i den aktuella valhistoriken, ett alternativ för att gå framåt och ett alternativ för att rensa alla urval. I skärmdumpen kan du se att alternativet för att gå bakåt finns tillgängligt, men inte alternativet för att gå framåt. Detta är normalt fallet när du inte har gått bakåt i urvalshistoriken.

Genom att klicka på < flyttas du ett steg bakåt i urvalshistoriken. Du kan gå tillbaka så långt som till det första urvalet i sessionen. Även om ett urval har låsts, kan du gå tillbaka till ett tillstånd som gällde innan valet gjordes. Ett låst urval anges med tecknet [ före dimensionsnamnet. I skärmdumpen är dimensionen Region låst.

Genom att klicka på = flyttas du ett steg framåt i urvalshistoriken.

Genom att klicka på : rensas alla urval, med undantag för de som är låsta.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?