NoOfRows - skript- och diagramfunktion

Funktionen NoOfRows returnerar antalet rader (poster) i en tidigare inläst tabell. Om funktionen används inom en LOAD-sats får den inte referera till den tabell som för närvarande används.

Syntax:  

NoOfRows(table_name)

Arguments:  

Argument Beskrivning
table_name Tabellens namn.

Example:  

LET a = NoOfRows('tab1');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?