StripComments

Om denna variabel är inställd på 0 blir kommentarer av typen /*..*/ och // otillåtna. Om variabeln inte är definierad strippas alltid kommentarer.

Syntax:  

StripComments

 

Vissa databasdrivrutiner använder sig av /*..*/ som optimeringstips i SELECT-satser. Om detta är fallet bör kommentarerna inte rensas bort innan SELECT-satsen skickas till databasens drivrutin.

Observera: Det rekommenderas att variabeln återställs till 1 omedelbart efter satserna vid behov.

Example:  

set StripComments=0;

SQL SELECT * /* <optimization directive> */ FROM Table ;

set StripComments=1;

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?