QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Include

Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.

Observera: Variabeln har enbart stöd för mappdatakopplingar i standardläget.

Syntax:

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

Det finns två versioner av variabeln:

  • Include genererar inte ett del om det inte går att hitta filen, den misslyckas i tysthet.
  • Must_Include genererar ett fel om det inte går att hitta filen.

Om du inte anger en sökväg, blir filnamnet relativt till Qlik Sense-appens arbetskatalog. Du kan också ange en absolut sökväg till filen, eller en sökväg till lib://-katalogens anslutning. Likhetstecknet ska inte ha blanksteg före eller efter.

Observera: Konstruktionen set Include =filename är inte tillämplig.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=lib://MyDataFiles\abc.txt);  

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?