QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

StateName - diagramfunktion

StateName() returnerar namnet på det alternativa tillståndet för visualiseringen där den används. StateName kan till exempel användas för att skapa visualiseringar med text och färger som är dynamiska för att återspegla när tillståndet för en visualisering ändras. Denna funktion kan användas i diagramuttryck men kan inte användas för att fastställa det tillstånd som uttrycket syftar på.

Syntax:  

StateName ()

Example 1:  

Dynamisk text

='Region - ' & if(StateName() = '$', 'Default', StateName())

Example 2:  

Dynamiska färger

if(StateName() = 'Group 1', rgb(152, 171, 206),

if(StateName() = 'Group 2', rgb(187, 200, 179),

rgb(210, 210, 210)

)

)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?