GetNotSelectedCount - diagramfunktion

Denna diagramfunktion returnerar antalet icke-valda värden i fältet fieldname. Fältet måste vara i and-läge för att funktionen ska vara relevant.

Syntax:  

GetNotSelectedCount(fieldname [, includeexcluded=false])

Arguments:  

Argument Beskrivning
fieldname Namnet på det fält som ska utvärderas.
includeexcluded

Om includeexcluded anges som True inkluderas valda värden som är exkluderade av urval i andra fält.

Examples:  

GetNotSelectedCount( Country )

GetNotSelectedCount( Country, true )

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?