QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

NORMDIST - skript- och diagramfunktion

NORMDIST() returnerar den kumulativa normalfördelningen hos det angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Om mean = 0 och standard_dev = 1, returnerar funktionen standardnormalfördelningen.

Syntax:  

NORMDIST(value, [mean], [standard_dev], [cumulative])

Return data type: tal

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas.
mean

Valfritt värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.

Om du inte anger det här argumentet är standardvärdet 0.

standard_dev

Valfritt positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Om du inte anger det här argumentet är standardvärdet 1.

cumulative

Du kan alternativt välja att använda en standardnormalfördelning eller en kumulativ fördelning.

0 = standardnormalfördelning

1 = kumulativ fördelning (standard)

Denna funktion hänger samman med funktionen NORMINV på följande sätt:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?