URL is

Den här skriptspecifikatorn används för att ange URL:en för en webbfils dataanslutning när den laddar en webbfil.

Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i Kubernetes.

Syntax:  

URL is string

Arguments:  

Argument Beskrivning
string Anger URL för den fil som ska laddas. Det åsidosätter den URL som anges i den webbfilskoppling som används.

Limitations:  

URL is-specifikatorn är endast relevant för webbfiler. Du måste använda en befintlig webbfilsdatakoppling.

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?