Rename field

Denna skriptfunktion döper om ett eller flera Qlik Sense-fält efter att de har lästs in.

Observera: Det rekommenderas inte att du ger en variabel samma namn som ett fält eller en funktion i Qlik Sense.

Antingen syntaxen rename field eller rename fields kan användas.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Beskrivning
mapname Namnet på en tidigare inläst mappningstabell som innehåller ett eller flera par gamla och nya fältnamn.
oldname Det gamla fältnamnet.
newname Det nya fältnamnet.

Limitations:  

Det går inte att byta namn på två fält så att de får samma namn.

Example 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?