Untag

Kommandot används för att ta bort taggar från ett eller flera fält. Om man försöker ta bort en tagg från ett fältnamn som inte finns i appen, ignoreras försöket. Om det finns flera förekomster av ett fältnamn eller taggnamn används det senaste värdet.

Syntax:  

Untag fields fieldlist using mapname

Untag field fieldname with tagname

Arguments:  

Argument Beskrivning
fieldlist En kommaavgränsad lista över fält vars taggar ska tas bort.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare har lästs in via en LOAD- eller SELECT-sats för mappning.
fieldname Namnet på det fält som taggarna ska tas bort från.
tagname Namnet på den tagg som ska tas bort från fältet.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?