Unqualify

Unqualify-satsen upphäver tabellbestämning av fältnamn som tidigare definierats av en Qualify-sats.

Syntax:  

Unqualify *fieldlist

Arguments:  

Argument Beskrivning
*fieldlist

En kommaavgränsad lista över fält för vilka tabellbestämningen ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Se dokumentationen till Qualify-satsen för ytterligare information.

Example 1:  

Unqualify *;

Example 2:  

Unqualify TransID;

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?