Map

Satsen map ... using används för att mappa ett visst fältvärde eller uttryck till värdena i en specifik mappningstabell. Mappningstabellen skapas via satsen Mapping.

Syntax:  

Map fieldlist Using  mapname

 

Automatisk mappning görs för fält som är inlästa efter Map … Using-satsen fram till skriptets slut eller tills en Unmap-sats påträffas.

Mappningen utförs sist i den kedja av händelser som leder fram till att fältet lagras i den interna Qlik Sense-tabellen. Detta innebär att mappning inte görs varje gång ett fältnamn påträffas som del av ett uttryck, utan när värdet lagras under fältnamnet i den interna tabellen. Om mappning på uttrycksnivå krävs, måste funktionen Applymap() användas istället.

Arguments:  

Argument Beskrivning
fieldlist En kommaavgränsad lista över de fält som ska mappas fr.o.m. den aktuella positionen i skriptet. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en mapping load- eller mapping select-sats.

Exempel och resultat:

Exempel Resultat
Map Country Using Cmap; Möjliggör mappning av fältet Country med hjälp av Cmap.
Map A, B, C Using X; Möjliggör mappning av fälten A, B och C med hjälp av X.
Map * Using GenMap; Startar mappning av alla fält med hjälp av GenMap.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?