Let

let-satsen är ett komplement till set-satsen som används för att definiera skriptvariabler. I motsats till set-satsen utvärderas let-satsens uttryck till höger om '=' innan det tilldelas variabeln.

Syntax:  

Let variablename=expression

 

Ordet let kan utelämnas, men om så sker blir satsen en kontrollsats. En sådan sats utan nyckelordet let måste hålla sig inom en enda skriptrad och kan avslutas antingen med semikolon eller radslut.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?