Derive

Derive-satsen används för att generera härledda fält baserat på en fältdefinition som skapats med en Declare-sats. Du kan antingen specifikt ange vilka datafält du vill härleda fält från, eller härleda dem explicit eller implicit baserat på fälttaggar.

Syntax:

Derive [Field[s]] From [Field[s]] field_list Using definition

Derive [Field[s]] From Explicit [Tag[s]] tag_list Using definition

Derive [Field[s]] From Implicit [Tag[s]] Using definition

Arguments:

Argument Beskrivning
definition

Namnet på fältdefinitionen som ska användas för att härleda fält.

Example: Calendar

field_list

En kommaavgränsad lista över datafält som de härledda fälten ska genereras från, baserat på fältdefinitionen. Datafälten ska vara fält som du redan har laddat i skriptet.

Example: OrderDate, ShippingDate

tag_list

En kommaavgränsad lista över taggar. Härledda fält kommer att genereras för alla datafält med någon av taggarna i listan.

Example: '$date'

Fälttaggar

Examples:

 • Härleda fält för specifika datafält.

  I det här fallet anger vi OrderDate- och ShippingDate-fälten.

  DERIVE FIELDS FROM FIELDS OrderDate,ShippingDate USING Calendar;
 • Härleda fält för alla fält med en specifik tagg.

  I det här fallet härleder vi fält baserat på Calendar för alla fält med en $date-tagg.

  DERIVE FIELDS FROM EXPLICIT TAGS '$date' USING Calendar;
 • Härleda fält för alla fält med fältdefinitionstaggen.

  I det här fallet härleder vi fält för alla datafält med samma tagg som Calendar-fältsdefinitionen, vilken i detta fall är $date.

  DERIVE FIELDS FROM IMPLICIT TAG USING Calendar;

Härledda fält (fullständigt exempel)

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?