Binary

binary-satsen används för att ladda data från en annan Qlik Sense-app eller ett QlikView-dokument, inklusive section access-data. Övriga element i appen ingår inte, exempelvis ark, berättelser, visualiseringar, original eller variabler.

Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i Kubernetes.
Observera: Endast en binary-sats tillåts i skriptet. binary-satsen måste vara den första satsen i skriptet, till och med före SET-satserna som oftast finns i början av skriptet.

Syntax:  

binary [path] filename

Arguments:  

Argument Beskrivning
filename Filens namn, inklusive tillägget .qvw eller .qvf.
path

Sökvägen till filen, som ska vara en referens till en mappdatakoppling. Detta krävs om filen inte finns i Qlik Sense-arbetskatalogen.

Arbetskatalog

Example: 'lib://Table Files/'

I det bakåtkompatibla skriptläget stöds även följande sökvägsformat:

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativ till den app som innehåller skriptraden.

    Example: data\

Behörighetskontroll för filsystem

Limitations:  

Du kan inte använda binary för att ladda data från samma Qlik Sense Enterprise-distribution genom att referera till appens ID. Du kan bara ladda från en .qvf-fil.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?