When

Prefixet eller suffixet when används för att skapa en villkorssats, som bestämmer om en sats eller ett exit-tillägg ska exekveras eller ej. Det kan ses som ett kompakt alternativ till en fullständig if..end if-sats.

Syntax:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

 

statement eller exitstatement exekveras bara om villkoret utvärderas till True.

Prefixet when får användas även om satsen redan har en eller flera andra satser, inklusive ytterligare when- eller unless-prefix.

Syntax:  

Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
statement Alla Qlik Sense-skriptsatser utom kontrollsatser.
exitstatement Ett exit for-, exit do- eller exit sub-tillägg eller en exit script-sats.

Example 1:  

exit script when A=1;

Example 2:  

when A=1 LOAD * from myfile.csv;

Example 3:  

when A=1 unless B=2 drop table Tab1;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?