Right

Prefixen Join och Keep kan inledas med prefixet right.

Om det används före join anger det att right join ska användas. Den resulterande tabellen kommer endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i den andra tabellen. Om det används framför keep, anger det att den första rådatatabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den andra tabellen innan den lagras i Qlik Sense.

Observera: Letade du efter strängfunktionen med samma namn? Se: Right - skript- och diagramfunktion

Syntax:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Examples:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

QVTab2

 

A

C

1

xx

4

yy

De två tabellerna i keep-exemplet associeras givetvis via A.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?