Outer

Det explicita prefixet Join går att fördefiniera med prefixet Outer för att ange en outer join. I en outer join genereras alla kombinationer mellan de två tabellerna. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Det explicita prefixet Join går att fördefiniera med prefixet Outer för att ange en outer join. I en outer join innehåller tabellen som skapas alla värden från båda rådatatabeller där länkande fältvärden representeras i en eller båda tabeller. Nyckelordet Outer är valfritt och är den join-typ som är standard när ett join-prefix inte anges.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Example:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Länkad tabell

 

 

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?