First

Prefixet First till en LOAD- eller SELECT (SQL)-sats används för att ladda ett angivet antal poster från en datakälla i tabellformat.

Syntax:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Beskrivning
n

Ett godtyckligt uttryck, vars resultat är ett heltal som anger det maximala antalet poster som ska laddas.

n kan omslutas av parenteser, såsom (n), men detta är inget krav.

Examples:  

First 10 LOAD * from abc.csv;

First (1) SQL SELECT * from Orders;

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?