QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Do..loop

Kontrollsatsen do..loop är en konstruktion för skriptiteration som exekverar en eller flera satser tills ett logiskt villkor uppfylls.

Syntax:  

Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]

 

Observera: Eftersom do..loop-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess tre möjliga komponenter (do, exit do och loop) rymmas på en egen rad i skriptet.

Arguments:  

Argument Beskrivning
condition

Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.

statements

Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

while / until

Villkorssatsen while eller until får bara förekomma en gång i en do..loop-sats, antingen efter do eller efter loop. Varje villkor tolkas bara första gången det påträffas, men utvärderas för varje gång det förekommer i slingan.

exit do

Om en exit do-sats påträffas i slingan flyttas skriptexekveringen till den första satsen efter loop-satsen som markerar slutet på slingan. En exit do-sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av ett when- eller unless-suffix.

Example:  

// LOAD files file1.csv..file9.csv

Set a=1;

Do while a<10

LOAD * from file$(a).csv;

Let a=a+1;

Loop

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?