QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Call

Kontrollsatsen call anropar en subrutin som måste vara definierad av en sub-sats på en tidigare plats i skriptet.

Syntax:  

Call name ( [ paramlist ])

 

Arguments:  

Argument Beskrivning
name Subrutinens namn.
paramlist En kommaavgränsad lista över de faktiska parametrar som ska skickas till den underordnade rutinen. Varje parameter i listan kan vara ett fältnamn, ett variabelnamn eller ett godtyckligt uttryck.

Den underordnade rutinen som anropas med hjälp av en call-sats måste vara definierad i en sub-sats som påträffats tidigare under skriptexekveringen.

Parametrarna kopieras in i subrutinen. Om parametern i call-satsen är ett variabelnamn, inte ett uttryck, kopieras dess värde dessutom tillbaka ut igen när subrutinen avslutas.

Limitations:  

Eftersom call-satsen är en kontrollsats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linjegräns.

Example:  

I det här exemplet visas alla Qlik-relaterade filer i en mapp och dess undermappar, och filinformationen lagras i en tabell. Vi utgår från att du har skapat en dataanslutning med namnet Apps till mappen.

Den underordnade rutinen DoDir anropas med referensen till mappen 'lib://Apps' som parameter. Inuti den underordnade rutinen finns det ett rekursivt anrop, Call DoDir (Dir), som får funktionen att leta efter filer rekursivt i undermappar.

sub DoDir (Root) For Each Ext in 'qvw', 'qvo', 'qvs', 'qvt', 'qvd', 'qvc', 'qvf' For Each File in filelist (Root&'\*.' &Ext) LOAD '$(File)' as Name, FileSize( '$(File)' ) as Size, FileTime( '$(File)' ) as FileTime autogenerate 1; Next File Next Ext For Each Dir in dirlist (Root&'\*' ) Call DoDir (Dir) Next Dir End Sub Call DoDir ('lib://Apps')

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?