QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Numeriska operatorer

Alla numeriska operatorer använder sig av operandernas numeriska värden och resulterar i ett numeriskt värde.

+ Tecken för positivt tal (unär operator) eller aritmetisk addition. Den binära operatorn resulterar i summan av de två operanderna.
- Tecken för negativt tal (unär operator) eller aritmetisk subtraktion. Den unära operationen resulterar i operanden multiplicerad med -1, den binära i skillnaden mellan de två operanderna.
* Aritmetisk multiplikation. Operationen resulterar i produkten av de två operanderna.
/ Aritmetisk division. Operationen resulterar i kvoten av de två operanderna.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?