ReferenceDay

Inställningen definierar vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1.

Syntax:  

ReferenceDay

Som standard använder Qlik Sense-funktioner 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

Följande värden kan användas för att ställa in en annan referensdag.

  • 1 (= 1 januari)
  • 2 (= 2 januari)
  • 3 (= 3 januari)
  • 4 (= 4 januari)
  • 5 (= 5 januari)
  • 6 (= 6 januari)
  • 7 (= 7 januari)

Examples:  

Set ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?