GeoMakePoint - skript- och diagramfunktion

GeoMakePoint() används i skript och diagramuttryck för att skapa och tagga en punkt med latitud och longitud. GeoMakePoint returnerar punkter i ordningen longitud–latitud.

Syntax:  

GeoMakePoint(lat_field_name, lon_field_name)

Return data type: sträng, formaterad [longitud, latitud]

Arguments:  

Argument Beskrivning
lat_field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som representerar punktens latitud.
lon_field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som representerar punktens longitud.
Tips: Använd inte satsen Group by i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospatiala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

Läs in egen kartdata

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?