Pmt - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar inbetalningsbeloppet för ett lån baserat på periodiska, konstanta inbetalningar och en konstant räntesats.

Pmt(rate, nper, pv [ ,fv [ , type ] ] )

Return data type: numeriska. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). .

För att räkna ut det totala beloppet som betalats in under lånets löptid multiplicerar du det returnerade pmt-värdet med nper.

Arguments:  

Argument Beskrivning
rate Räntesatsen per period.
nper Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

pmt

Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

pv

Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).

fv

Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.

type

Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?