ScriptError

Denna felvariabel returnerar den senast exekverade skriptsatsens felkod.

Syntax:  

ScriptError

 

Denna variabel återställs till 0 efter varje lyckad skriptexekvering. Om ett fel inträffar kommer en intern Qlik Sense-felkod att användas. Felkoden består av ett dualt värde, ett numeriskt värde och ett textvärde: Följande felkoder finns:

Felkod Beskrivning
0 Inget fel
1 Allmänt fel
2 Syntaxfel
3 Allmänt ODBC-fel
4 Allmänt OLE DB-fel
5 Generellt fel från anpassad databas
6 Allmänt XML-fel
7 Allmänt HTML-fel
8 Det går inte att hitta filen
9 Det går inte att hitta databasen
10 Det går inte att hitta tabellen
11 Det går inte att hitta fältet
12 Fel filformat
13 BIFF-fel
14 BIFF-fel, krypterat
15 BIFF-fel, versionen stöds ej
16 Semantiskt fel

Example:  

set ErrorMode=0;

LOAD * from abc.qvf;

if ScriptError=8 then

exit script;

//no file;

end if

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?