ErrorMode

Denna felvariabel avgör hur Qlik Sense ska reagera när ett fel upptäcks under skriptexekveringen.

Syntax:  

ErrorMode

Arguments:  

Argument Beskrivning
ErrorMode=1 Standardinställningen. Skriptexekveringen avbryts och användaren ombeds att agera (non-batch mode).
ErrorMode =0 Qlik Sense ignorerar felet och fortsätter skriptexekveringen vid nästa skriptsats.
ErrorMode =2

Qlik Sense utlöser ett felmeddelande "Skriptexekveringen misslyckades…" genast, utan att användaren uppmanas att agera i förväg.

Example:  

set ErrorMode=0;

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?