NumericCount - skriptfunktion

NumericCount() returnerar summan av-numeriska värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

NumericCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel Resultat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|7|1|25

] (delimiter is '|');

NumCount1:

LOAD Customer,NumericCount(OrderNumber) as NumericCountByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip

NumericCountByCustomer
3
2
0
2
LOAD NumericCount(OrderNumber) as TotalNumericCount Resident Temp; Den andra satsen ger:
TotalNumericCount
7
i en tabell med den dimensionen.

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD NumericCount(distinct OrderNumber) as TotalNumeriCCountDistinct Resident Temp;

TotalNumericCountDistinct
6
Eftersom det finns ett OrderNumber som duplicerar ett annat, innebär det att resultatet är 6 som inte är dubbletter.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?