NullCount - skriptfunktion

NullCount() returnerar summan av NULL-värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

NullCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Exempel Resultat

Set NULLINTERPRET = NULL;

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD|||

Canutility|AA|3|8|

Canutility|CC|NULL||

] (delimiter is '|');

Set NULLINTERPRET=;

NullCount1:

LOAD Customer,NullCount(OrderNumber) as NullOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

LOAD NullCount(OrderNumber) as TotalNullCount Resident Temp;

Customer NullOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 0

Canutility 1

 

Den andra satsen ger:

TotalNullCount

1

i en tabell med den dimensionen, eftersom endast en post innehåller ett null-värde.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?