Ta bort ark från en apps grundark

Du kan ta bort grundark från din app, både de som ursprungligen funnits i appen och de som godkänts för att tas med i grundarken. När du tar bort ett grundark flyttas det till appens avsnitt Publicerat av mig om du publicerat arket eller avsnittet Forum om det publicerats av en annan användare. Om arket tillhörde en annan användare blir de åter ägare. Ett ark som tas bort från grundarken ingår inte om appen kopieras eller exporteras.

Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i Kubernetes.

Gör följande:

  • Högerklicka på ett grundark i din app och välj Godkänn inte.

Arket flyttas till avsnittet Publicerat av mig eller avsnittet Forum.

Tips: Du kan även ta bort ett ark i arkvyn genom att klicka på ¨ och välja Godkänn inte, eller genom att trycka länge/högerklicka på ett ark i arknavigeraren.