QlikWorld 2020 – global konferens. Kom och upptäck hur du utnyttjar dina data på bästa sätt. Agera nu. Registrera dig nu och spara.

Publicera ett ark

Du kan publicera ark som du har skapat så att andra användare kan se dem.

Observera: Du kan publicera ark som en del av en app som redan är publicerad.
Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i Kubernetes.

Gör följande:

  1. Gå till appöversikten och klicka på App objects för att visa arken.

  2. Tryck länge eller högerklicka på det ark som du vill publicera och välj Publicera.

    Nu visas dialogen Publicera ark.

  3. Klicka på Publicera.

Arket publiceras och flyttas från Mina ark till Publicerat av mig.

Andra användare med tillgång till samma app kommer att hitta det publicerade arket i Community-avsnittet.

Tips: Du kan även publicera ett ark i arkvyn genom att klicka på  och välja Publicera ark, eller genom att trycka länge/högerklicka på ett ark i arknavigeraren.

See also:

 

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?