Spara dataladdningsskriptet

När du sparar ett skript sparas hela appen, men data laddas inte automatiskt om igen.

I Skriptredigeraren sparas ditt arbete automatiskt när du gör ändringar i laddningsskriptet. Du kan även spara manuellt genom att trycka på CTRL+S.

När skriptet sparas innehåller appen fortfarande gamla data från senaste gången de laddades om, vilket du kan se i verktygsfältet. Om du vill uppdatera appen med nya data klickar du på Ladda data° i Skriptredigerarens verktygsfält.

När du sparar ett skript kontrolleras det automatiskt så att det inte finns några syntaxfel. Syntaxfel markeras i koden och alla skriptavsnitt som innehåller syntaxfel är markerade med ù vid sidan av avsnittsetiketten.

Observera: Skriptet sparas också automatiskt i appen när data importeras.