Snabbkommandon för tangentbord i Skriptredigeraren

Det finns ett antal snabbkommandon för tangentbordet du kan använda för att arbeta effektivt och smidigt i Skriptredigeraren-miljön.

Snabbkommandon för tangentbord

Observera: Snabbkommandon för tangentbord utgår från att du arbetar i Windows. Använd Cmd istället för Ctrl för Mac OS.
Snabbkommandon för tangentbord i Skriptredigeraren
Snabbkommando Åtgärd
Esc i sök- eller ersättningsfältet Stänger fältet Hitta sökpost.
Alt+F5 Visar felsökningsverktygen eller döljer dem om de visas.
Alt+F6 Kör felsökning om felsökningsverktyget är på.
Alt+F7 Fortsätter till nästa felsökningssteg om felsökningsverktyget är på.
Alt+F8 Stoppar felsökningen om felsökningsverktyget är på.
F9 Växlar mellan infogning och borttagning av en felsökningsbrytpunkt.
Alt+F9 Visar den vänstra panelen eller döljer den om den visas.
Alt+F10 Visar den högra panelen eller döljer den om den visas.
Alt+F11 Expanderar skriptredigeraren till helskärm.
Alt+1 Visar Utdata-panelen eller döljer den om den visas.
Alt+2 Visar Variabler-panelen eller döljer den om den visas, om felsökningsverktyget är på.
Alt+3 Visar Brytpunkter-panelen eller döljer den om den visas, om felsökningsverktyget är på.
Ctrl+0,Ctrl+0 Genererar exempeldata.
Tabb Gör indrag av en rad i skriptet.
Skift+Tabb Minskar indraget av en rad i skriptet.
Ctrl+P Skriver ut den aktuella vyn eller aktivt ark/aktiv berättelse.
Ctrl+S Sparar ändringar.
Ctrl+F Visar fältet Hitta sökpost eller döljer det om det är öppet.
Ctrl+H I Skriptredigeraren och i uttrycksredigeraren öppnas den onlinehjälp som är relevant för vald funktion.
Ctrl+K Växlar mellan infogning och borttagning av en kodkommentarsrad.
Retur i sökfältet Söker efter nästa instans av söksträngen.
Retur i ersättningsfältet Ersätter nästa instans av söksträngen.
Ctrl+Skift+Retur Laddar om data.
Ctrl+Z Ångra åtgärd. Upprepa för att ångra tidigare åtgärder.
Ctrl+X Klipper ut det markerade elementet och kopierar det till Urklipp. När du använder Google Chrome-webbläsaren: Om markören placeras framför en rad i Skriptredigeraren eller i Redigera uttryck utan att något markeras klipps hela raden ut.
Ctrl+C Kopierar det markerade elementet till Urklipp.
Ctrl+V Klistrar in det senast kopierade elementet från Urklipp.
Ctrl+blanksteg Använder autotextsträngen.
Ctrl+Skift+blanksteg Visar en beskrivning. (Stöds inte i Qlik Sense Desktop)
Alt+Insert Infogar ett nytt avsnitt i skriptet.
Alt+PgUp Går till föregående avsnitt.
Alt+PgDn Går till nästa avsnitt.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?