Designa visualiseringar med Direct Discovery

Att designa visualiseringar från Direct Discovery-fält kräver vissa bakgrundskunskaper om naturen hos de fälttyper som kan användas.

Mer information finns här: Direct Discovery-fälttyper.

Direct Discovery-fält i visualiseringar

DIMENSION

  • Fälttypen Direct Discovery DIMENSION kan användas på samma sätt som alla andra dimensioner.

MEASURE

  • Ett Direct Discovery MEASURE måste aggregeras med någon av de vanliga funktionerna innan det kan användas i en visualisering.
  • Ett vanligt fält som släpps på ett ark blir en filterruta men inte ett Direct Discovery MEASURE eftersom det måste aggregeras först.

DETAIL

Fälttypen Direct Discovery DETAIL kan endast användas i tabeller, inte i kombination med ett mått.

Tips: När du skapar en tabell med hjälp av ett Direct Discovery DETAIL-fält och antalet rader som hämtas överskrider ett angivet värde i laddningsskriptet (standardvärdet är 1 000 rader), kan du få se ett varningsmeddelande, och tabellen kan se ut att vara ogiltig. Prova att göra val i appen för att reducera datamängden. Detta kan få tabellen att fungera normalt.
Observera: Den här funktionaliteten är inte tillgänglig i alla utgåvor av Qlik Sense.

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?