Läsa in data från filer

Qlik Sense kan ladda data från filer i en mängd olika format:

 • Textfiler, där data i fält separeras av avgränsare som komma, tabb eller semikolon (kommaavgränsad variabel (CSV)-filer).
 • HTML-tabeller.
 • Excel-filer (utom lösenordsskyddade Excel-filer).

  Mer information finns i Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad.

 • XML-filer.
 • Filer i Qliks egna format QVD och QVX.
 • Filer med fast postlängd
 • DIF-filer (Data Interchange Format). DIF -filer kan bara laddas med Skriptredigeraren).

Du kan läsa in filer från olika typer av dataanslutningar:

Hur läser jag in data från filer?

Det finns flera sätt att läsa in data från filer.

 • Det snabbaste sättet att läsa in data från en fil är med Lägg till data. Du kan läsa in från en befintlig dataanslutning eller ansluta till en ny datakälla direkt.

  Mer information finns i Lägga till data till appen.

 • Välja data från en datakoppling i dataimporten.

  Istället för att skriva satserna manuellt i dataimporten kan du använda dialogen Välj data för att välja data att ladda.

  Mer information finns i Välja data i Skriptredigeraren.

 • Ladda data från en fil genom att skriva en skriptkod.

  Fält laddas med en LOAD-sats i skriptet. LOAD-satser kan innehålla hela uppsättningen av skriptuttryck.

  För att läsa in data från en annan Qlik Sense-app kan du använda en Binary-sats.

  Mer information finns i Load.

Ladda filer från lokala filkataloger och nätverkskataloger.

Med en mappanslutning kan du läsa in filer från filmappar lokalt och i nätverket. Du måste göra följande inställningar för datakopplingen.

Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i Kubernetes.
Inställningar för datakoppling
UI-element Beskrivning
Sökväg

Sökväg till mappen med datafilerna. Du kan göra något av följande: Välj mapp, skriv in en giltig lokal sökväg och eller skriv in en UNC-sökväg.

Exempel på giltig lokal sökväg: C:\data\MyData\

Exempel på UNC-sökväg: \\myserver\filedir\

Observera: Det går inte att använda en mappad nätverksenhet i sökvägen.
Namn Namnet på datakopplingen.

Ladda filer från webbresurser

Du kan läsa in filer från webbresurser som FTP, HTTP och HTTPS med en webbfilsdataanslutning. Filen kan vara någon av typerna som stöds av Qlik Sense. Du måste göra följande inställningar för datakopplingen.

Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i Kubernetes.
Inställningar för datakoppling för en webbfil
UI-element Beskrivning
URL

Fullständig URL till den webbfil som du vill koppla till, inklusive protokollidentifieraren.

Example: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls

Om du ansluter till en FTP-fil kan du behöva använda specialtecken, exempelvis : eller @, i användarnamnet och lösenordsdelen av URL:en. I det här fallet måste du byta ut specialtecknen mot ett procenttecken och tecknets hexadecimala ASCII-kod. Du bör exempelvis ersätta : med '%3a' och @ med '%40'.

Namn Namnet på datakopplingen.

Den URL som anges i webbfilens datakoppling är som standard statisk men kan åsidosättas med formatspecifikationsinställningen URL is. Det är användbart vid laddning av data från URL:ar som är dynamiskt skapade.

Mer information finns i URL is.

Ladda data från en dynamiskt skapad URL

I det här exemplet vill vi ladda foruminlägg från de tio första sidorna av Qlik Communitys forum New to Qlik Sense. Forumsidan innehåller 20 inlägg på varje sida. URL:ens sista parameter, start, anger vilket inlägg som ska visas som sidans första inlägg. Sidan kommer att visa inlägg som börjar med inlägg nummer 20 och de följande 20 inläggen med denna exempel-URL:

Observera: Den här funktionen är inte tillgänglig i Kubernetes.

https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20

 

Vi går igenom sidorna med räknaren i med steg om 20 upp till 180 vilket innebär att loopen För körs 10 gånger.

Vi ersätter startsidan med $(i) i slutet av URL:en i URL is-inställningen för att ladda sidan.

For i = 0 to 180 step 20 LOAD Title1, "Author", F6 As Replies, Views, "Latest activity" FROM [lib://x2] (URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1); Next i;

Detta laddar forumets 200 senaste inlägg i en tabell med titel, författare, antal svar och visningar samt tidpunkt för den senaste aktiviteten.