RangeSum - skript- och diagramfunktion

RangeSum() returnerar summan av ett intervall med värden. Alla icke-numeriska värden behandlas som 0, till skillnad från +-operatorn.

Syntax:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Return data type: numerisk

Arguments:  

Argumenten hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig returnerar en lista över värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

RangeSum-funktionen behandlar alla icke-numeriska värden som 0, till skillnad från +-operatorn.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeSum (1,2,4)

Returnerar 7

RangeSum (5,'abc') Returnerar 5
RangeSum (null( ))

Returnerar 0

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeSum för varje post i tabellen.
RangeID MyRangeSum
1 21
2 12
3 18
4 38
5 19
6 15

Exempel med uttryck:

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Returnerar summan av de tre värdena för MyField): från den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeSum()-funktionen.

Data som används i exempel:

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
8 20
18 28
5 31
9 32

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?