Fabs - skript- och diagramfunktion

Fabs() returnerar absolutvärdet för x. Resultatet blir ett positivt tal.

Syntax:  

fabs(x)

Return data type: numeriska

Examples and results:  

Exempel Resultat

fabs( 2.4 )

Returnerar 2,4
fabs( -3.8 ) Returnerar 3,8

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?