GetAlternativeCount - diagramfunktion

GetAlternativeCount() används för att hitta antalet alternativa (ljusgrå) värden i det identifierade fältet.

Syntax:  

GetAlternativeCount (field_name)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Examples and results:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika filterrutor, en för First name, och en för Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetAlternativeCount ([First name])

4 eftersom det finns 4 unika och uteslutna (grå) värden under First name.

Anta att John och Peter är valda.

GetAlternativeCount ([First name])

3 eftersom det finns 3 unika och uteslutna (grå) värden under First name.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetAlternativeCount ([First name])

0 eftersom det inte finns några val.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Hjälpte den här informationen?

Tack för att du berättar det här. Är det något du vill säga om det här avsnittet?

Varför var informationen inte till hjälp och hur kan vi förbättra den?