Lägga till appar till molnhubben

Du kan lägga till, redigera och dela appar direkt i molnhubben.

Användare med rollen Professional kan lägga till appar i molnhubben. Medlemmar i molnhubben kan visa och interagera med delade appar. De kan inte lägga till gemensamt innehåll som ark och berättelser i delade appar, om inte appen finns i ett delat utrymme som de har behörighet att redigera.

Observera:

Appar som har skapats i Qlik Sense Enterprise och är publicerade i molnhubben kan inte redigeras eller delas i molnhubben. Om du vill redigera dessa appar i molnhubben exporterar du dem först från QMC. Importera dem sedan till molnhubben.

Du kan utveckla appar och dela dem i molnhubben på flera olika sätt. Här är ett exempel på en apps livscykel:

 1. Lägg till appen i molnhubben

  Du kan skapa en ny app och utveckla den i molnhubben. Om du äger en app i molnhubben som du vill använda som mall kan du skapa en kopia av den och redigera kopian. Du kan även importera en app som har exporterats från en annan Qlik Sense-utrullning.

  Mer information finns i Skapa appar i molnhubben

  Om du vill utveckla appen tillsammans med någon annan kan du lägga till appen i ett delat utrymme. Exempel på ett arbetsflöde för utrymmen finns i Arbeta med andra i molnhubben.

 2. Lägg till data och utveckla appen

  Om du har skapat en ny app kan du lägga till datakällor, bygga en datamodell och sedan skapa ark och berättelser.

  Om du har kopierat en app kan du ändra datakällorna, revidera datamodellen och sedan redigera arken och berättelserna. Om du kopierar en app som innehåller datakällor som du inte äger måste du lägga till de källorna.

  Om du har laddat upp en app måste du lägga till de ursprungliga datakällorna i appen igen. Du kan även lägga till nya datakällor och ändra innehållet.

  Dina ark och berättelser är privata tills du gör dem offentliga. När du är klar med dina ark och berättelser gör du dem offentliga så att andra kan se dem.

 3. Skapa ett schema för laddning av data

  För att försäkra dig om att aktuell informationen visas i visualiseringarna kan du schemalägga när appdata ska laddas.

  Ladda appdata i molnhubben

 4. Dela appen med andra medlemmar

  Du kan dela din personliga app med medlemmar i din molnhubb. De kan visa appen men de kan inte redigera den. Om du vill att andra medlemmar ska kunna redigera din app kan du flytta den till ett delat utrymme och lägga till medlemmarna i utrymmet.

  Dela appar i molnhubben

  Arbeta med andra i molnhubben

 5. Uppdatera appen

  När du äger en app kanske du får feedback från de som använder den. En delad app kan uppdateras när som helst. Du kan göra ark och berättelser privata igen så att du kan arbeta med dem. Du kan göra ändringar i datamodellen.

 6. Dra tillbaka en app i molnhubben

  När appen inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.

  Ta bort appar i molnhubben