Changing the thumbnail of an app

You can replace the default thumbnail of an app with another thumbnail, to make it easier to distinguish between apps in the hub. You can use one of the default images, or an image of your own.

Gör följande:

  1. In the app overview, click @ in the app details area.
  2. Klicka på 0 på standardminiatyren.

    Mediebiblioteket öppnas.

  3. Click on a folder in the media library, for example In app or Default.
  4. Select the image you want to use as a thumbnail for the app and click Insert.
  5. Klicka på m för att sluta redigera.

The image you selected is now used as a thumbnail for the app.

Tips: Det optimala bildförhållandet för en miniatyr är 8:5 (bredd:höjd).

Följande format stöds: .png, .jpg, .jpeg, och .gif.

För Qlik Sense: Du kan ladda upp bilder till mappen I appen i mediabiblioteket. Du behöver använda Qlik Management Console för att ladda upp bilder till standardmappen.

För Qlik Sense Desktop: Du kan placera bilder i följande mapp på datorn: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Bilder är tillgängliga i standardmappen i mediebiblioteket. När du flyttar en app mellan installationer sparas bilderna du använder i appen i qvf-filen tillsammans med appen. När du öppnar appen på en ny plats, till exempel Qlik Sense Cloud, finns bilderna i mappen I appen i mediebiblioteket för appen.

Observera: You can only change the thumbnail of an unpublished app.