Vad är nytt i Qlik Sense June 2019?

Avancerad redigering

Kopiera värde till Urklipp

Med Qlik Sense June 2019 kan du nu kopiera värden till Urklipp från tabeller. Denna förbättring tar bort flera steg och ökar produktiviteten när du använder värden från ett Qlik Sense-program.

Rutnätslayout på mobila enheter

Qlik Sense-apputvecklare kan välja renderingslayouten för ark på små skärmar, som surfplatta och mobil. Listvy förblir standardalternativet och visar endast visualiseringstitlarna. Den nya rutnätsvyn visar en liten förhandsgranskning av dina visualiseringar och minskar mängden vitt utrymme. Detta ger utvecklare mer flexibilitet och kontroll över hur appar utformade för mobil användning visas.

Ändra layouten för liten skärm

Inbyggt behållarobjekt

Behållarobjektskomplementet släpptes först som en del av instrumentpanelspaketet och blev mycket populärt på grund av flexibiliteten det ger i ett Qlik Sense-programs arkutrymme. Qlik Sense June 2019-utgåvan är den första utgåvan någonsin av ett inbyggt behållarobjekt och ger den befintliga funktionaliteten från komplementet tillsammans med bättre integreringsmöjligheter med andra redigeringsåtgärder. Den första utgåvan av det inbyggda behållarobjektet stödjer inte Qlik NPrinting, men detta är planerat för framtida utgåvor.

Med den nya utgåvan av det inbyggda behållarobjektet kommer befintliga program som använder befintliga komplementobjekt att fortsätta att fungera som tidigare, men de två behållarobjektskomplementen tillgängliga i instrumentpanelspaketet kommer inte längre att finnas i listan äver nya objekt för program.

Behållare

Visualiseringar och kartor

Nytt diagram för visualiseringspaketet

 • Spaljébehållare

  Gör små multipler av originalvisualiseringar. Perfekt diagram för att visa trender över flera dimensioner.

  Spaljébehållare

 • V & F-pivotdiagram

  En pivottabell med anpassningsalternativ för att enklare kunna skapa finansiella rapporter, som resultaträkningar.

  V & F-pivotdiagram

Förbättrat stapeldiagram

 • Etiketter på flervärdesstaplar.
 • Förbättrade beskrivningar för flervärdesstaplar visar nu positiva och negativa totalvärden.
 • Klipper av staplar även för flervärdesstaplar när staplar går utanför mätintervallet.
 • Du kan skapa ett diagram med endast mått, utan dimension.
 • Formatalternativ för antalet staplar: auto, alla eller ett fast antal.
 • Formatalternativ för streckfärg, bredd och stapelbredd.
 • Växla minidiagram för alla skalor, inte bara för kontinuerliga axlar.

Stapeldiagram

Utforskningsmeny för kartor

Utforskningsmenyn för kartor gör att användare kan växla skikt och etiketter, justera objektsstorlek och även ändra baskartans bild, kartspråk, teckenförklaring och zoomkonfigurering.

Visual exploration-meny

Qlik Sense Mobile

Push-meddelanden till Qlik Sense Mobile

I June-utgåvan får du nu med Qlik Sense Mobile för iOS och Android stöd för inbyggda mobila push-meddelanden. Administratörer kan nu pusha systemmeddelanden till användare från Qlik Management Console. Meddelanden kan skickas till alla användare eller en mindre grupp användare och kan innehålla en länk till en instrumentpanel. Systemmeddelanden kan vara användbara för att informera användare om uppdateringar av instrumentpanelen eller om systemhändelser.

Systemmeddelanden och systemmeddelandepolicyer finns endast tillgängliga på Qlik Sense Enterprise on Windows-installationer licensierade med en signerad nyckel

Hantera systemmeddelanden (endast på engelska)

Hantera systemmeddelandepolicyer (endast på engelska)

Multi-Cloud

Följande funktioner är nu tillgängliga för utrullningar av Qlik Sense Enterprise on Cloud Services (SaaS) och Qlik Sense Enterprise on Kubernetes:

 • Hämta en enda visualisering som data till Excel

  Hämta visualiseringar i molnhubben

 • Stöd för for RedHat Openshift i Qlik Sense Enterprise on Kubernetes. De här funktionerna är inte tillgängliga i Qlik Sense Enterprise on Cloud Services

Qlik-anslutningar

 • single sign-on (SSO)-stöd i Windows.