Startsida

Kom igång med Qlik Sense

Börja med att lära dig hur Qliks associativa urvalsmodell fungerar och hur du bygger en enkel app med exempeldata.

Planera en Qlik Sense-distribution (endast på engelska)

Hur Qlik Sense distribueras beror på organisationen. Läs om arkitektur, distributionsexempel, säkerhet, loggning och licensiering.

Distribuera Qlik Sense Enterprise

Distribuera Qlik Sense Enterprise on Windows (endast på engelska)

Installera Qlik Sense Enterprise on Windows på en singelnodplats eller på en multinodplats.

Distribuera Qlik Sense Enterprise on Kubernetes (endast på engelska)

Installera Qlik Sense Enterprise on Kubernetes i offentliga eller privata moln på kundhanterade infrastruturer.

Distribuera Qlik Sense Mobile (endast på engelska)

Installera Qlik Sense Mobile med hjälp av Enterprise Mobile Management-programvara (EMM).

Administrera och felsök Qlik Sense Enterprise

Administrera Qlik Sense Enterprise on Windows

Hantera, övervaka och felsök en Qlik Sense Enterprise on Windows-installation.

Administrera Qlik Sense Enterprise on Kubernetes

Hantera, övervaka och felsök en Qlik Sense Enterprise on Kubernetes-installation.