Gå till huvudinnehåll
Redigera en variabel

PÅ DEN HÄR SIDAN

Redigera en variabel

I Qlik Sense är variabler namngivna enheter som innehåller ett datavärde. När en variabel används i ett uttryck ersätts den av sitt värde eller av variabelns definition. Variabler definieras med hjälp av variabeldialogen eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren.

Du kan välja att redigera en variabel från variabeldialogen.

Anteckning om information

Du kan redigera variabler som definierats i skriptet i variabeldialogen. Om du laddar om skriptet kommer dina ändringar att ångras.

  1. När du redigerar ett ark klickar du på Variabler i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabeldialogen.

    Variabeldialogen öppnas.

  2. I raden med variabeln som du vill radera klickar du på och väljer Radera.

  3. Redigera variabeln enligt önskemål:

  4. Klicka på Spara.