Gå till huvudinnehåll
Byta namn på fält

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Byta namn på fält

Ibland måste fält döpas om för att associeras korrekt. De tre vanligaste anledningarna till att döpa om fält:

 • Två fält heter olika fastän de anger samma sak:
  • Fältet ID i tabellen Customers
  • Fältet CustomerID i tabellen Orders

  Båda fälten innehåller en speciell kod för att identifiera kunder och bör få samma namn, till exempel CustomerID.

 • Båda fälten heter likadant men innehåller olika typer av data:
  • Fältet Date i tabellen Invoices
  • Fältet Date i tabellen Orders

  Dessa två fält bör byta namn, exempelvis till InvoiceDate och OrderDate.

 • Det kan också finnas stavfel i databasen eller olika konventioner för versaler och gemener.

Fält kan döpas om i skriptet, så man behöver inte ändra ursprungliga data. I exemplen visas två olika sätt att döpa om fält.

Exempel 1: Använda alias-satsen

Satsen LOAD eller SELECT kan föregås av en alias-sats.

Alias ID as CustomerID;

LOAD * from Customer.csv;

Exempel 2: Använda as-specifikatorn

Satserna LOAD och SELECT kan innehålla as-specifikatorn.

LOAD ID as CustomerID, Name, Address, Zip, City, State from Customer.csv;

Se även

 
RELATERAD INFORMATION: